Notlar


MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİRİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin devam ettiği dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
  • Anadolu ve Anadolu insanını, memleketi işledikleri için «memleketçi şiir» olarak adlandırılmıştır.
  • Faruk Nafiz Çamlıbel’in «Sanat» adlı şiiri memleketçi şiirin ve memleketçi edebiyatın bildirisi niteliğindedir.
  • Halk şiiri nazım biçimlerini ve modern Batı şirini birleştirmiştir.
  • Sade bir dille, halkın kullandığı kelimelerle şiir yazılmıştır.
  • Didaktik tarzda, hitabet üslubuyla eserler verilmiştir.
  • Şiirde ahenk, kafiye ve redifle sağlanmıştır.
  • Bu anlayıştaki şairler eserlerini «Kültür Haftası», «Ağaç», «Çınaraltı», «Hisar» gibi dergilerde yayımlamışlardır.