Önemli Bilgiler


Aziz Nesin
Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikaye
Dursun Akçam
Faik Baysal
Fakir Baykurt
Kemal Bilbaşar
Kemal Tahir
Mahmut Makal
Muzaffer İzgü
Orhan Hançerlioğlu
Orhan Kemal
Rıfat Ilgaz
Sabahattin Ali
Sadri Ertem
Samim Kocagöz
Talip Apaydın
Toplumcu Gerçekci Roman ve Hikaye Yazarları
Toplumcu Gerçekçiliğin Özellikleri
Yaşar Kemal