Öğretici Metin Türünde Eser Verenler
Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdürenler
Serbest Nazım
Yedi Meşaleciler
Garip (I.Yeni)
Garip Dışında Yeniliği Sürdürenler
II. Yeni
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
Maviciler
Hisarcılar
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
Toplumcu Gerçekçi Yazarlar
Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar
Modernizme Uygun Eser Verenler
1980 Sonrası Türk Şiiri
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
Son Dönem Sanatçıları