Notlar


Divan edebiyatında düzyazıya "inşa", yazara "münşi" denirdi. "Münşeat" terimi de "düzyazılar" (İnşanın çoğuludur.) anlamında kullanılırdı.