Notlar


  • Dede Korkut dışındaki eserlerin tümünde İslamiyet etkisi yoğun bir şekilde hissedilmektedir.
  • Genellikle yazılıdır. Eserlerin sahipleri bellidir. Anonim ürün yok denecek kadar azdır.
  • Aruz ölçüsü, Arap ve İran edebiyatlarından edebiyatımıza girmiş, tam ve zengin uyak ön plana çıkmıştır.
  • İslamiyet öncesinde eserlere eşlik eden kopuz ve dolayısıyla müzik yerini kaybetmeye başlamıştır.
  • İslamiyet öncesinde eserlere eşlik eden kopuz ve dolayısıyla müzik yerini kaybetmeye başlamıştır.
  • «Aşk» teması ön plana çıkmış, «kahramanlık» teması daha az işlenir olmuştur.
  • Geçiş dönemi eserlerinde aruzla hece, beyitle dörtlük iç içedir.