Notlar


Konularına göre şiirler altıya ayrılır:
Lirik, Epik, Didaktik, Pastoral, Satirik, Dramatik