Konu Anlatımı


Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
Metin, Zihniyet, Yapı ve Tema
Gelenek, Yazar, Dil, Anlam ve Yorumlama