Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünûn Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Beş Hececiler
Bağımsız Sanatçılar