Bu içeriği kullanabilmeniz için üye olmanız ve eğitim paketi satın almanız gerekmektedir.

Mecazla İlgili Söz Sanatları

Mecaz (Değişmece), Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması, Düz Değişmece), Teşbih (Benzetme), İstiare (Eğretileme / Deyim Aktarması), Teşhis (Kişileştirme), İntak (Konuşturma), Kinaye (Değinmece), Tariz (Dokundurma, İğneleme)