Bu içeriği kullanabilmeniz için üye olmanız ve eğitim paketi satın almanız gerekmektedir.

Anlamla İlgili Söz Sanatları

Hüsn-i Talil, Tecâhül-i Ârif, Tenasüp (Uygunluk), Leff ü Neşr, Mübalağa (Abartma), Tezat (Karşıtlık), Tekrir (Yineleme), Telmih (Hatırlatma), Tevriye, İstifham (Soru sorma), İrsâl-i Mesel, Rücû, Terdîd, İktibas, Îham…